Ηχομόνωση

Η ηχομόνωση αφορά την ικανότητα ενός συστήματος να απομονώνει ακουστικά ένα χώρο από τους ήχους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και αντιστρόφως.

Ο ήχος μεταδίδεται από ένα χώρο σε κάποιον άλλο με διάφορους τρόπους, και συνεπώς οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτής της μετάδοσης εξαρτώνται από αυτή τη διαφορετικότητα.

Ας δούμε τώρα λεπτομερώς ποιοι είναι οι βασικοί τύποι μετάδοσης του ήχου και τους τρόπους αντιμετώπισης του καθενός:

Trasmission Loss: (Εξασθένηση της μετάδοσης του ήχου)

Αφορά τη μείωση της ακουστικής ενέργειας που διέρχεται μέσα από έναν τοίχο, ένα δάπεδο, μια οροφή κλπ. Εκφράζεται σε decibel (dB).

Ο θόρυβος μπορεί να είναι αερόφερτος (τηλεόραση, στερεοφωνικό, φωνές κλπ.) ή να προκαλείται από κρούση. Οι δύο αυτοί τύποι πρέπει να εξετάζονται και να διορθώνονται με τον κατάλληλο τρόπο.

Η κλασική λύση για τη μείωση της μετάδοσης του αερόφερτου θορύβου βασίζεται στο νόμο της μάζας και συνεπώς την κατασκευή τοίχων με μεγάλο βάρος ανά μονάδα επιφάνειας. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος κατασκευάζονται τοίχοι μεγάλου πάχους χρησιμοποιώντας υλικά υψηλού ειδικού βάρους.

Στην πραγματικότητα ο μηχανισμός με τον οποίο ένας τοίχος μειώνει την ακουστική ενέργεια είναι πολύ πιο σύνθετος και δεν αφορά μόνο τη μάζα του, αλλά εξαρτάται και από πολλά άλλα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, για ίδιο βάρος τοίχου, η χρήση πορωδών μονωτικών υλικών επιτρέπει την επίτευξη καλύτερης συμπεριφοράς και ηχομόνωσης.

Θόρυβοι από γειτονικές εγκαταστάσεις

Σε περιοχές όπου οι βιομηχανίες ή ορισμένοι χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες ζώνες, είναι αναγκαία η επέμβαση για τη μείωση της ενόχλησης από την παρουσία υψηλής στάθμης θορύβου. Υπάρχουν δύο μέθοδοι προστασίας για παρόμοιες καταστάσεις: η πρώτη προβλέπει την τοποθέτηση σε κάθε κατοικία μιας κατάλληλης ηχομόνωσης, την οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως ένα είδος “ηχομονωτικού περιβλήματος” γύρω από όλη την κατοικία (τοίχους και οροφές), ενώ η δεύτερη αφορά την κάλυψη των πηγών θορύβου και συνεπώς των κτιρίων εντός των οποίων παράγεται και εν συνεχεία εξαπλώνεται ο θόρυβος.

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις στις οποίες ο θόρυβος προέρχεται από διπλανά διαμερίσματα, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας μονωτικό υλικό σε μεσοτοιχίες και δάπεδα. Η εξασθένηση του θορύβου που προέρχεται από το εξωτερικό – είτε μέσω των τοίχων είτε μέσω της οροφής – μπορεί αντιθέτως να επιτευχθεί μονώνοντας το σκελετό της κατοικίας στη φάση της κατασκευής ή, σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, στις φάσεις της ανακαίνισης.