ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑ

Χονδροσύρμα (Ρολά)

 

Το χονδρόσυρμα της ΣΙΔΕΝΟΡ παράγεται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, σε υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι παραγόμενες ποιότητες χονδροσύρματος είναι:
• SAE 1006 κατά ASTM A510M
• SAE 1008 κατά ASTM A510M
• SAE 1010 κατά ASTM A510M
• ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (USD 7) κατά DIN 17145
• S235JR κατά ΕΝ 10025 (RSt 37-2 κατά DIN 17100)

Το χονδρόσυρμα της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υποβιβασμών και καλύπτει όλες τις ανάγκες της συρματουργίας χαμηλού άνθρακα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ: Χονδρόσυρμα θερμής έλασης
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: 1) SAE 1006 κατά ASTM A510M
2) SAE 1008 κατά ASTM A510M
3) SAE 1010 κατά ASTM A510M
4) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (USD 7) κατά DIN 17145
5) S235JR κατά ΕΝ 10025 (RSt 37-2 κατά DIN 17100)
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ρόλοι διαμέτρου από Φ5,5 έως Φ16mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: Ρόλοι βάρους 1.250-1.450Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ, ΑΝΟΧΕΣ: Κατά DIN 59110